You are currently viewing The E-Myth Revisited Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Hiệu Quả của Michael E. Gerber

The E-Myth Revisited Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Hiệu Quả của Michael E. Gerber

Để Xây dựng doanh nghiệp hiệu quả của Michael E.Gerber nằm trong bộ sách của tập đoàn E-Myth. Bộ sách tiếp thị cho hoạt động tư vấn doanh nghiệp của Michael. Ông là nhà tư vấn hàng đầu thế giới về xây dựng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ cho người mới bắt đầu

Nam Hải cho rằng đây là cuốn sách cho người chưa lập doanh nghiệp bao giờ. Hoặc là chưa biết gì về xây dựng doanh nghiệp. Nội dung trong sách mang tính chất định hướng. Nhiều phần chỉ giúp cho độc giả biết trước những khó khăn mà mình có thể gặp phải trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả trọng tâm nói về mô hình và tiêu chuẩn. Giúp doanh nhân trẻ có một định hướng và mục tiêu. Cuốn sách này thiếu gì? Chính là thiếu giải pháp. Rất rất thiếu… giải pháp. Thứ mà tôi tin là Michael sẽ bán cho các độc giả sau khi đọc sách.

Thật ra để mở một doanh nghiệp nhỏ không quá khó. Cái vất vả nhất chính là điều hành nó làm sao cho không mất vốn chủ sở hữu và có sinh lời. Tiếc rằng “Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả” mang nhiều mầu sắc tiếp thị. Thêm nữa cuốn sách này rất ngắn. Có hơn 300 trang (Nhưng giá bán thì đắt ơi là đắt). Theo mục tiêu đó, cuốn sách chỉ là cưỡi ngựa xem hoa về chủ đề phát triển doanh nghiệp.

Nội dung của Để Xây dựng doanh nghiệp hiệu quả

Về nội dung thì được chia làm 3 phần.

Phần 1, nói về thực trạng các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Mỹ. Với các giai đoạn tăng trưởng từ phôi thai, tăng trưởng tới chín muồi.

Phần hai, cuốn sách nói về các mô hình doanh nghiệp. Trong tâm nói về mô hình nhượng quyền (Franchise).

“Theo thống kê, trong một năm, Mô hình nhượng quyền kinh doanh đạt tỷ lệ thành công 95%, trong khi tỷ lệ thành công của các doanh nghiệp độc lập là 50%. Còn trong 5 năm đầu kinh doanh, có đến 80% doanh nghiệp phá sản thế nhưng 75% doanh nghiệp nhượng quyền kinh doanh lại thành công.

Điều làm nên sự khác biệt đó chính là ở bản thân mô hình nhượng quyền kinh doanh(franchise prototype)”

Phần ba của cuốn sách Michael nói về các chiến lược và quy trình để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả.

Nét đặc trưng của một doanh nghiệp thành công đó là họ biết rút ra bài học sau những thất bại. Điều này được thực hiện từ cấp lãnh đạo cao nhất. – Thomas J.Peters và Robert H.Waterman JR.

Phần này Michael E. Gerber tập trung vào liệt kê và nói trọng tâm của các loại chiến lược. Với rất nhiều… lý thuyết. Ví dụ như này:

Trong doanh nghiệp có ba kiểu hệ thống. Hệ thống cứng, hệ thống mềm và hệ thống thông tin. Hệ thống cứng là những vật chất hữu hình vô tri vô giác. Hệ thống mềm là những thứ sống động hay những ý tưởng. Bản thân bạn cũng chính là hệ thống mềm. Hệ thống thông tin là thông tin về sự tương tác giữa hai hệ thống trên. Việc đổi mới, đo lường và phối hợp tương tác của ba loại hệ thống trên trong doanh nghiệp chính là chương trình phát triển doanh nghiệp – Trang 284.

Thực ra phần nội dung này sẽ giúp doanh nhân trẻ phân tách các chiến lược xây dựng doanh nghiệp. Và không bị mụ mẫm dò đường. Sao lãng trọng tâm. Tuy nhiên với những doanh nhân đã làm “tay quen” thì sẽ thấy nó quá lý thuyết và chung chung.

Độc giả xin đừng nghạc nhiên. Có rất nhiều sách dạng “tiếp thị” như vậy. Chúng không bao quát hết vấn đề. Càng không quá suất sắc. Nhưng về mặt truyền thông thì chúng rất tốt. Đọc đôi khi cũng thấy vui vui. Đặc biệt là chúng có những cái tên rất kêu nữa. Ví dụ như bộ Cha giàu cha nghèo hay mấy cuốn sách “cảm xúc là kẻ thù số 1 của thành công” của tiến sĩ Lê Thẩm Dương chẳng hạn.

Về Michael E. Gerber

Là người sáng lập, chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn E-Myth Worldwide. Tập đoàn này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng doanh nghiệp hiệu quả của các chủ doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân nói chung. Kể từ khi được thành lập từ 1977, E-Myth Worldwide đã cung cấp cho hàng chục nghìn khách hàng công cụ để biến đổi hoàn toàn doanh nghiệp cũng nhu cuộc sống của họ.

Nam Hải