Chiến lược đầu tư bất động sản của Donald Trump: Hành trình thương lượng máu lửa và khác biệt

Chiến Lược Đầu Tư Bất Động Sản được là hành trình tới thượng lưu của Donald Trump. Sách là câu truyện được kể bởi George H.Ross. Vị luật sư giúp…

Continue ReadingChiến lược đầu tư bất động sản của Donald Trump: Hành trình thương lượng máu lửa và khác biệt