Quân Vương của Niccolo Machiavelli: Cuốn sách về thuật cai trị đã có hơn 500 năm tuổi.

Quân Vương (tên tiếng Ý là Il Principe) là một tác phẩm kinh điển về khoa học chính trị của Niccolo Machiavelli được viết năm 1513. Tác phẩm đặt nền…

Continue ReadingQuân Vương của Niccolo Machiavelli: Cuốn sách về thuật cai trị đã có hơn 500 năm tuổi.