Trong Chớp Mắt của Malcolm Gladwell: Lát cắt mỏng của tiềm thức và cách ra quyết định

Trong Chớp Mắt (2005) là một tác phẩm nổi tiếng thứ 2 của nhà báo Malcolm Gladwell. Ra đời sau quyển “Điểm Bùng Phát” của tác giả. Sách thuộc thể…

Continue ReadingTrong Chớp Mắt của Malcolm Gladwell: Lát cắt mỏng của tiềm thức và cách ra quyết định