Bí mật của một trí nhớ siêu phàm của Eran Katz: Bạn có nhớ trong ví của bạn có bao nhiêu tiền không?

Bí mật của một trí nhớ siêu phàm (Secrets of a super memory) của tác giả Eran Katz là một trong những quyển sách sẽ thay đổi cách tư duy…

Continue ReadingBí mật của một trí nhớ siêu phàm của Eran Katz: Bạn có nhớ trong ví của bạn có bao nhiêu tiền không?