Sách kinh tế: Marketing, bán hàng, doanh nhân, quản trị, khởi nghiệp...

Sách kỹ năng: giao tiếp, tư duy, diễn thuyết, self-help

Sách khoa học: tự nhiên, lịch sử, văn hóa, triết học, tôn giáo

Các loại sách khác: truyện hài, tiểu thuyết, triết học, văn học, giả tưởng...