Tiểu thuyết, triết học, giả tưởng, truyện hài

Sự thật mất lòng về đàn ông, đàn bà và tiền bạc: Lời khuyên quản lý tài chính từ Kevin O’leary

Sự thật mất lòng về đàn ông, đàn bà và tiền bạc của tác giả Kevin O’leary có tên tiếng anh là Cold Hard Truth: On Men, Women And Money.…

Continue ReadingSự thật mất lòng về đàn ông, đàn bà và tiền bạc: Lời khuyên quản lý tài chính từ Kevin O’leary

Quân Vương của Niccolo Machiavelli: Cuốn sách về thuật cai trị đã có hơn 500 năm tuổi.

Quân Vương (tên tiếng Ý là Il Principe) là một tác phẩm kinh điển về khoa học chính trị của Niccolo Machiavelli được viết năm 1513. Tác phẩm đặt nền…

Continue ReadingQuân Vương của Niccolo Machiavelli: Cuốn sách về thuật cai trị đã có hơn 500 năm tuổi.